Vi synes vi har hatt et fantastisk liv så langt og har ikke tenkt å endre på det – hvis vi kan styre det…

Men, vi synes at også andre kan få del i vårt NiceLife selv om man av ulike årsaker ikke velger å kjøpe hytte på fjellet, bobil eller hus i Spania.

Samtidig er det en kjensgjerning at selv om vi gjerne vil, så kan hverken vi eller barn/barnebarn bruke alt hele tiden.

Derfor har vi nå valgt å legge våre kjære ting til utleie – så andre også kan få glede av det.