Egentlig en artig historie bakom selskapsnavnet – synes vi…

Siden 1989 har navnet på selskapet vært MVH Consulting AS og alltid 100% eid av MVH Holding AS (som er investeringsselskapet vårt). Vi har hele tiden hatt ett eller flere søsterselskap til MVH Consulting AS som har drevet med ulike R&D-relaterte aktiviteter.

I forbindelse med at jeg nærmet meg 60 år la vi en plan som innebar å roe ned inn mot pensjonist tilværelsen. Vi fusjonerte derfor alle datterselskapene til MVH Holding AS sammen i et selskap der overtakende selskap var MVH Consulting AS.

Som du ser av forsiden er det fortsatt litt ulike aktiviteter i selskapet, og vi fant at det ble feil at det skulle hete MVH Consulting AS, og bestemte oss for at firmanavnet nå skulle reflektere den underliggende årsaken til den nye selskapsstrukturen.

Alle de aktiviteter som nå ligger i selskapet er for oss det vi definerer som Det Gode Liv – derav naturlig MVH NiceLife.no AS.

En liste over de nettsider vi eier finner du her – hvorav et antall av de er aktive idag og andre er med mulig tanke på fremtiden.